БФБ ще следи за влиянието на пенсионните промени върху борсовата търговия*

Във връзка с постъпили запитвания от борсови членове относно публични изявления на представители на правителството за реформи в пенсионната система, засягащи капиталовия пазар, БФБ-София, в ролята си на пазарен оператор, потвърждава своя ангажимент да следи за стриктното спазване на правилника за дейността.

БФБ ще предприеме необходимите мерки в случай на установяване на основания за спиране на търговията с финансови инструменти, съгласно чл. 91 от ЗПФИ и чл. 65, ал. 1, от част IV от правилата за търговия, се казва в прессъобщение на борсата.

Това може да стане при настъпване на събитие, свързано със съответните инструменти или техния емитент, което може да окаже влияние върху цената им или при установяване на увреждане на правата на инвеститорите, при наличие на съществена пазарна информация, при липса на възможност на пазарните участници да отчетат новината, установено чрез съществени отклонения на пазарните измерители по време на търговската сесия.

* източник - http://www.investor.bg/

Индекси
SOFIX585.730.97%
BGBX40114.750.64%
BGREIT134.540.07%
BGTR30526.500.34%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.