• инвестиционни изследвания и анализи на финансовите пазари

  • анализ и оценка на компании, пазарни сектори, икономически

  • региони финансово-икономическа обосновка на инвестиционни проекти

  • консултации на дружества относно капиталова структура, промишлена стратегия и свързаните с това анализи

Индекси
SOFIX552.240.77%
BGBX40110.150.70%
BGREIT134.370.53%
BGTR30505.400.65%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.