Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 13.07.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
                       
                       
Зърнени храни България АД 13.07.2011 16:54:52 продава за с/ка на кл. Т43 Акции 0,555 BGN 5 300 брой OTC
Зърнени храни България АД 13.07.2011 16:54:52 купува за с/ка на кл. Т43 Акции 0,555 BGN 5 300 брой OTC
Зърнени храни България АД 13.07.2011 16:55:33 продава за с/ка на кл. Т43 Акции 0,59 BGN 5 600 брой OTC
Зърнени храни България АД 13.07.2011 16:55:33 купува за с/ка на кл. Т43 Акции 0,59 BGN 5 600 брой OTC
Зърнени храни България АД 13.07.2011 16:56:05 продава за с/ка на кл. Т43 Акции 0,747 BGN 21 232 брой OTC
Зърнени храни България АД 13.07.2011 16:56:05 купува за с/ка на кл. Т43 Акции 0,747 BGN 21 232 брой OTC

Индекси
SOFIX504.400.2%
BGBX40111.330.01%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.23-0.01%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.