Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 28.07.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Химимпорт АД

28.07.2011

15:03:07

купува

за с/ка на кл.

6C4

Акции

2.993

BGN

71 959

брой

OTC

Химимпорт АД

28.07.2011

15:03:07

продава

за с/ка на кл.

6C4

Акции

2.993

BGN

71 959

брой

OTC

Индекси
SOFIX432.88-0.39%
BGBX4095.18-0.84%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30464.91-0.52%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.