Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 28.07.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химимпорт АД  28.07.2011  16:10:36 продава  за с/ка на кл.  6C4  Акции 3.10 BGN   1 500  брой  OTC 
Химимпорт АД  28.07.2011  16:10:36 купува  за с/ка на кл.  6C4  Акции  3.10  BGN   1 500  брой  OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:13:07 купува  за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.13 BGN 4 192 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:13:07 продава  за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.13 BGN 4 192 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:15:21 купува за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.15 BGN 1 015 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:15:21 продава за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.15 BGN 1 015 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:17:35 купува за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.18 BGN 2 800 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:17:35 продава за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.18 BGN 2 800 брой OTC

Индекси
SOFIX504.620.25%
BGBX40111.30-0.02%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.260%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.