Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 28.07.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химимпорт АД  28.07.2011  16:19:53 продава  за с/ка на кл.  6C4  Акции 3.19 BGN   12 003  брой  OTC 
Химимпорт АД  28.07.2011  16:19:53 купува  за с/ка на кл.  6C4  Акции  3.19  BGN   12 003  брой  OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:26:02 купува  за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.20 BGN 17 332 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:26:02 продава  за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.20 BGN 17 332 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:28:34 продава за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.205 BGN 22 304 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:28:34 купува  за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.205 BGN 22 304 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:30:46 купува за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.211 BGN 6 993 брой OTC
Химимпорт АД 28.07.2011  16:30:46 продава за с/ка на кл. 6C4 Акции 3.211 BGN 6 993 брой OTC

Индекси
SOFIX572.950.72%
BGBX40114.220.44%
BGREIT120.78-0.26%
BGTR30498.670.53%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.