Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 02.08.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ЦКБ АД  02.08.2011  17:03:54 продава  за с/ка на кл.  4CF  Акции 1.492 BGN   250  брой  OTC 
ЦКБ АД  02.08.2011  17:03:54 купува  за с/ка на кл.  4CF  Акции  1.492 BGN  250 брой  OTC
ЦКБ АД 02.08.2011  17:05:27 продава  за с/ка на кл. 4CF Акции 1.556 BGN 10 500 брой OTC
ЦКБ АД 02.08.2011  17:05:27 купува  за с/ка на кл. 4CF Акции 1.556 BGN 10 500 брой OTC
ЦКБАД 02.08.2011  17:06:39 купува  за с/ка на кл. 4CF Акции 1.65 BGN 12 000 брой OTC
ЦКБ АД 02.08.2011  17:06:39  продава  за с/ка на кл. 4CF Акции 1.65 BGN 12 000 брой OTC
Адванс Терафонд АДСИЦ 02.08.2011  17:08:07 продава за с/ка на кл. 6A6 Акции 1.40 BGN 16 000 брой OTC
Адванс Терафонд АДСИЦ 02.08.2011  17:08:07 купува  за с/ка на кл. 6A6 Акции 1.40 BGN 16 000 брой OTC

Индекси
SOFIX572.950.72%
BGBX40114.220.44%
BGREIT120.78-0.26%
BGTR30498.670.53%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.