Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 05.08.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
КРЗ Одесос АД  05.08.2011  16:09:22 купува  за с/ка на кл.  5ODE  Акции  123.00 BGN   37 брой  OTC 
КРЗ Одесос АД  05.08.2011  16:09:22 продава  за с/ка на кл.  5ODE  Акции  123.00 BGN  37 брой  OTC
ОЦК АД 05.08.2011  16:40:41 купува  за с/ка на кл. 5OTZ Акции 11.20 BGN 771 брой OTC
ОЦК АД 05.08.2011  16:40:41 продава  за с/ка на кл. 5OTZ Акции 11.20 BGN 771 брой OTC
Оргахим АД 05.08.2011  16:43:20 купува  за с/ка на кл. 5ORG Акции 97.50 BGN 20 брой OTC
Оргахим АД 05.08.2011  16:43:20  продава  за с/ка на кл. 5ORG Акции 97.50 BGN 20 брой OTC
Холдинг Пътища АД 05.08.2011  16:45:52 купува  за с/ка на кл. 6H2 Акции 0.75 BGN 1 096 брой OTC
Холдинг Пътища АД 05.08.2011  16:45:52 продава  за с/ка на кл. 6H2 Акции 0.75 BGN 1 096 брой OTC

Индекси
SOFIX433.02-0.35%
BGBX4094.92-1.11%
BGREIT130.10-0.54%
BGTR30463.20-0.89%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.