Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 18.08.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Химимпорт АД привилег.

18.08.2011

17:37:28

продава

за с/ка на кл.

6C4P

Акции

3.30

BGN

10 030

брой

OTC

Химимпорт АД привилег.

18.08.2011

17:37:28

купува

за с/ка на кл.

6C4P

Акции

3.30

BGN

10 030

брой

OTC

Химимпорт АД привилег.

18.08.2011

17:39:29

продава

за с/ка на кл.

6C4P

Акции

3.335

BGN

9 800

брой

OTC

Химимпорт АД привилег.

18.08.2011

17:39:29

купува

за с/ка на кл.

6C4P

Акции

3.335

BGN

9 800

брой

OTC

Химимпорт АД привилег.

18.08.2011

17:41:27

купува

за с/ка на кл.

6C4P

Акции

3.385

BGN

9 800

брой

OTC

Химимпорт АД привилег.

18.08.2011

17:41:27

продава

за с/ка на кл.

6C4P

Акции

3.385

BGN

9 800

брой

OTC

Индекси
SOFIX506.250.57%
BGBX40111.610.26%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.950.13%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.