Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 29.09.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Зърнени Храни България АД

29.09.2011

11:35:42

купува

за с/ка на кл.

Т43

Акции

0.56

BGN

44 444

брой

OTC

Зърнени Храни България АД

29.09.2011

11:35:42

продава

за с/ка на кл.

Т43

Акции

0.56

BGN

44 444

брой

OTC

Индекси
SOFIX506.170.56%
BGBX40111.520.18%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.750.09%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.