ИП "Реал Финанс" АД съобщава на своите клиенти, че стартира изплащането на дивидент за дружество Софарма Имоти АДСИЦ.
Нетният дивидент се равнява на 0.17421 лв. на акция.

Индекси
SOFIX632.210.12%
BGBX40124.440.1%
BGREIT115.520.76%
BGTR30522.720.18%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.