ИП "Реал Финанс" АД съобщава на своите клиенти, че стартира изплащането на дивидент за дружество Софарма Имоти АДСИЦ.
Нетният дивидент се равнява на 0.17421 лв. на акция.

Индекси
SOFIX488.732.47%
BGBX40108.710.80%
BGREIT140.340.11%
BGTR30522.660.56%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.