Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Холдинг Варна АД

27.04.2012

13:52:52

купува

за с/ка на кл.

5V2

Акции

27.346

BGN

251 323

брой

OTC

Холдинг Варна АД

27.04.2012

13:52:52

продава

за с/ка на кл.

5V2

Акции

27.346

BGN

251 323

брой

OTC

Индекси
SOFIX572.950.72%
BGBX40114.220.44%
BGREIT120.78-0.26%
BGTR30498.670.53%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.