Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Химимпорт АД привилегировани

22.11.2011

09:57:01

купува

за с/ка на кл.

6C4P

Акции

1.95

BGN

15 000

брой

OTC

Химимпорт АД привилегировани

22.11.2011

09:57:01

продава

за с/ка на кл.

6C4P

Акции

1.95

BGN

15 000

брой

OTC

Индекси
SOFIX592.30-0.14%
BGBX40115.330.03%
BGREIT117.680%
BGTR30491.360.11%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.