Търгово предложение към акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ
 


„ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД като акционер притежаващ пряко и чрез свързани лица 432 666 броя акции, представляващи 66.56 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на всички акции на останалите акционери на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Търговото предложение е публикувано на 25.06.2012 г. във в-к „Капитал Daily”, бр. 119 и в-к „Новинар”, бр. 145.
 

Упълномощен инвестиционен посредник: „Реал Финанс” АД

 

Предлагана цена на акция: 1.10 (един лев и десет стотинки)

 

Срок за приемане на търговото предложение: от 26 юни 2012 г. до 23 юли 2012 г.

 

 

Търгово предложение

Мотивирано становище

Заявка за приемане на търговото предложение

Заявка за оттегляне на прието търгово предложение

Индекси
SOFIX488.732.47%
BGBX40108.710.80%
BGREIT140.340.11%
BGTR30522.660.56%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.