Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 26.07.2012

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Софарма АД

26.07.2012

14:45:41

продава

за с/ка на кл.

3JR

Акции

0.001

BGN

2 000

брой

OTC

Софарма АД

26.07.2012

14:45:41

купува

за с/ка на кл.

3JR

Акции

0.001

BGN

2 000

брой

OTC

ЦКБ АД

26.07.2012

14:46:26

продава

за с/ка на кл.

4CF

Акции

0.001

BGN

8 500

брой

OTC

ЦКБ АД

26.07.2012

14:46:26

купува

за с/ка на кл.

4CF

Акции

0.001

BGN

8 500

брой

OTC

Холдинг Варна АД

26.07.2012

14:47:02

продава

за с/ка на кл.

5V2

Акции

0.001

BGN

389

брой

OTC

Холдинг Варна АД

26.07.2012

14:47:02

купува

за с/ка на кл.

5V2

Акции

0.001

BGN

389

брой

OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.10%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.