Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 26.07.2012

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Пловдив - Юрий Гагарин - БТ АД

26.07.2012

14:58:15

продава

за с/ка на кл.

4PX

Акции

0.001

BGN

100

брой

OTC

Пловдив - Юрий Гагарин - БТ АД

26.07.2012

14:58:15

купува

за с/ка на кл.

4PX

Акции

0.001

BGN

100

брой

OTC

ОЦК АД

26.07.2012

14:59:35

продава

за с/ка на кл.

5OTZ

Акции

0.001

BGN

325

брой

OTC

ОЦК АД

26.07.2012

14:59:35

купува

за с/ка на кл.

5OTZ

Акции

0.001

BGN

325

брой

OTC

Неохим АД

26.07.2012

15:00:33

продава

за с/ка на кл.

3NB

Акции

0.001

BGN

123

брой

OTC

Неохим АД

26.07.2012

15:00:33

купува

за с/ка на кл.

3NB

Акции

0.001

BGN

123

брой

OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.1%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.