Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 26.07.2012

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Трейс Груп Холд АД

26.07.2012

15:05:36

продава

за с/ка на кл.

T57

Акции

0.001

BGN

979

брой

OTC

Трейс Груп Холд АД

26.07.2012

15:05:36

купува

за с/ка на кл.

T57

Акции

0.001

BGN

979

брой

OTC

Химимпорт АД

26.07.2012

15:06:49

продава

за с/ка на кл.

6C4

Акции

0.001

BGN

7 527

брой

OTC

Химимпорт АД

26.07.2012

15:06:49

купува

за с/ка на кл.

6C4

Акции

0.001

BGN

7 527

брой

OTC

Алкомет АД

26.07.2012

15:07:17

продава

за с/ка на кл.

6AM

Акции

0.001

BGN

950

брой

OTC

Алкомет АД

26.07.2012

15:07:17

купува

за с/ка на кл.

6AM

Акции

0.001

BGN

950

брой

OTC

Индекси
SOFIX592.14-0.17%
BGBX40115.29-0.01%
BGREIT117.44-0.2%
BGTR30491.030.04%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.