Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

24.10.2012

16:57:29

купува

за с/ка на кл.

T57

Акции

0.001

BGN

110

брой

OTC

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

24.10.2012

16:57:29

продава

за с/ка на кл.

T57

Акции

0.001

BGN

110

брой

OTC

ОЦК АД

24.10.2012

17:00:40

продава

за с/ка на кл.

5OTZ

Акции

0.001

BGN

2 000

брой

OTC

ОЦК АД

24.10.2012

17:00:40

купува

за с/ка на кл.

5OTZ

Акции

0.001

BGN

2 000

брой

OTC

 

 

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.