Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 24.10.2012

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 24.10.2012 17:02:23 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 0.001 BGN 51 брой OTC
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 24.10.2012 17:02:23 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 0.001 BGN 51 брой OTC
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД 24.10.2012 17:03:50 продава за с/ка на кл. 4PX Акции 0.001 BGN 156 брой OTC
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД 24.10.2012 17:03:50 купува за с/ка на кл. 4PX Акции 0.001 BGN 156 брой OTC
СОФАРМА АД 24.10.2012 17:05:29 продава за с/ка на кл. 3JR Акции 0.001 BGN 800 брой OTC
СОФАРМА АД 24.10.2012 17:05:29 купува за с/ка на кл. 3JR Акции 0.001 BGN 800 брой OTC

Индекси
SOFIX573.510.10%
BGBX40114.650.38%
BGREIT121.410.52%
BGTR30500.700.41%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.