Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
НЕФТ И ГАЗ АД 24.10.2012 17:06:56 продава за с/ка на кл. 4O1 Акции 0.001 BGN 3000 брой OTC
НЕФТ И ГАЗ АД 24.10.2012 17:06:56 купува за с/ка на кл. 4O1 Акции 0.001 BGN 3000 брой OTC
ХИМИМПОРТ АД 24.10.2012 17:08:07 продава за с/ка на кл. 6C4 Акции 0.001 BGN 5319 брой OTC
ХИМИМПОРТ АД 24.10.2012 17:08:07 купува за с/ка на кл. 6C4 Акции 0.001 BGN 5319 брой OTC
ЦКБ АД 24.10.2012 17:09:21 продава за с/ка на кл. 4CF Акции 0.001 BGN 5065 брой OTC
ЦКБ АД 24.10.2012 17:09:21 купува за с/ка на кл. 4CF Акции 0.001 BGN 5065 брой OTC

Индекси
SOFIX488.732.47%
BGBX40108.710.80%
BGREIT140.340.11%
BGTR30522.660.56%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.