Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар от дата 21.02.2013 год.

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
КАОЛИН АД 21.02.2013 17:43:00 продава за с/ка на кл. 6K1 Акции 0.001 BGN 160 брой OTC
КАОЛИН АД 21.02.2013 17:43:00 купува за с/ка на кл. 6K1 Акции 0.001 BGN 160 брой OTC
СОФАРМА АД 21.02.2013 17:43:22 продава за с/ка на кл. 3JR Акции 0.001 BGN 3250 брой OTC
СОФАРМА АД 21.02.2013 17:43:22 купува за с/ка на кл. 3JR Акции 0.001 BGN 3250 брой OTC
ХИМИМПОРТ АД ПРИВИЛЕГИРОВАНИ 21.02.2013 17:43:48 продава за с/ка на кл. 6C4P Акции 0.001 BGN 3000 брой OTC
ХИМИМПОРТ АД ПРИВИЛЕГИРОВАНИ 21.02.2013 17:43:48 купува за с/ка на кл. 6C4P Акции 0.001 BGN 3000 брой OTC
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД 21.02.2013 17:44:18 продава за с/ка на кл. T43 Акции 0.001 BGN 500 брой OTC
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД 21.02.2013 17:44:18 купува за с/ка на кл. T43 Акции 0.001 BGN 500 брой OTC
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 21.02.2013 17:44:50 купува за с/ка на кл. 4CF Акции 0.001 BGN 5500 брой OTC
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 21.02.2013 17:44:50 продава за с/ка на кл. 4CF Акции 0.001 BGN 5500 брой OTC

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.