Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, на 27.03.2013

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

СБПФ АДСИЦ

27.03.2013

12:15:59

купува

за с/ка на кл.

6SB

Акции

1.440

BGN

446 800

брой

OTC

СБПФ АДСИЦ

27.03.2013

12:15:59

продава

за с/ка на кл.

6SB

Акции

1.440

BGN

446 800

брой

OTC

Индекси
SOFIX432.88-0.39%
BGBX4095.18-0.84%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30464.91-0.52%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.