Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, на 01.04.2013

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

СБПФ АДСИЦ

01.04.2013

13:28:27

купува

за с/ка на кл.

6SB

Акции

1.440

BGN

2 215 000

брой

OTC

СБПФ АДСИЦ

01.04.2013

13:28:27

продава

за с/ка на кл.

6SB

Акции

1.440

BGN

2 215 000

брой

OTC

Индекси
SOFIX627.60-0.36%
BGBX40122.18-0.08%
BGREIT117.15-0.19%
BGTR30519.77-0.17%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.