Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, на 16.04.2013

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

ВАРНА-ПЛОД АД

16.04.2013

16:23:47

купува

за с/ка на кл.

4V5

Акции

270.00

BGN

369

брой

OTC

ВАРНА-ПЛОД АД

16.04.2013

16:23:47

продава

за с/ка на кл.

4V5

Акции

270.00

BGN

369

брой

OTC

Индекси
SOFIX572.950.72%
BGBX40114.220.44%
BGREIT120.78-0.26%
BGTR30498.670.53%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.