Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, на 18.11.2013 г.

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Инвестиционна компания Галата

18.11.2013

15:30:07

купува

за с/ка на кл.

GTH

Акции

1.155

BGN

468 176

брой

OTC

Регала Инвест АД

18.11.2013

15:30:20

купува

за с/ка на кл.

RGL

Акции

1.155

BGN

125 824

брой

OTC

Инвестиционна компания Галата

18.11.2013

15:30:38

купува

за с/ка на кл.

GTH

Акции

1.155

BGN

1 383 247

брой

OTC

Регала Инвест АД

18.11.2013

15:30:52

купува

за с/ка на кл.

RGL

Акции

1.155

BGN

371 752

брой

OTC

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.