Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, на 09.12.2013 г.

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ

09.12.2013

14:41:30

купува

за с/ка на кл.

5CK

Акции

43.200

BGN

17 435

брой

OTC

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ

09.12.2013

14:41:30

продава

за с/ка на кл.

5CK

Акции

43.200

BGN

17 435

брой

OTC

Химснаб България АД

09.12.2013

14:40:02

купува

за с/ка на кл.

58E

Акции

25.600

BGN

87 500

брой

OTC

Химснаб България АД

09.12.2013

14:40:02

продава

за с/ка на кл.

58E

Акции

25.600

BGN

87 500

брой

OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.1%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.