Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП "Реал Финанс" АД на 17.12.2013

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Зърнени храни България АД

17.12.2013

15:30:45

продава

за с/ка на кл.

T43

Акции

2.200

BGN

1 025 000

брой

OTC

Зърнени храни България АД

17.12.2013

15:30:45

купува

за с/ка на кл.

T43

Акции

2.200

BGN

1 025 000

брой

OTC

Индекси
SOFIX506.250.57%
BGBX40111.610.26%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.950.13%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.