Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП "Реал Финанс" АД на 17.12.2013

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Химко АД

17.12.2013

16:29:42

продава

за с/ка на кл.

4CK

Акции

0.42

BGN

53 600

брой

OTC

Химко АД

17.12.2013

16:29:42

купува

за с/ка на кл.

4CK

Акции

0.42

BGN

53 600

брой

OTC

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.