Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП "Реал Финанс" АД на 21.12.2013

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ

21.12.2013

15:39:37

купува

за с/ка на кл.

6SB

Акции

0.52

BGN

784 735

брой

OTC

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ

21.12.2013

15:39:37

продава

за с/ка на кл.

6SB

Акции

0.52

BGN

784 735

брой

OTC

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ

21.12.2013

15:40:45

купува

за с/ка на кл.

6SB

Акции

0.52

BGN

1 095 265

брой

OTC

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ

21.12.2013

15:40:45

продава

за с/ка на кл.

6SB

Акции

0.52

BGN

1 095 265

брой

OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.1%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.