Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от "Реал Финанс" АД на 25.09.2014 г.


            Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки                   извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

 

Инструмент       Ден за     Време на   Купува/  Търговско        Код на          Вид на        Ед.     Пар.    Брой  Пазар

                      търгуване търгуване  Продава   качество     инструмента инструмента цена  единица             

 

ЦКБ АД              25.09.2014   10:09:47  купува      за с/ка на кл.   4CF       Акции       1.27  BGN        500     ОTC

ЦКБ АД              25.09.2014   10:09:47  продава    за с/ка на кл.   4CF       Акции       1.27 BGN        500     OTC

ЧЕЗ Разпреде-    25.09.2014   10:09:52  купува      за с/ка на кл.   3CZ      Акции    153.00 BGN         13      OTC

ление България АД

ЧЕЗ Разпреде-    25.09.2014   10:09:52  продава    за с/ка на кл.   3CZ      Акции    153.00   BGN        13      OTC

ление България АД

Химимпорт АД    25.09.2014   10:10:29  купува      за с/ка на кл.   6C4      Акции       2.20    BGN    2 694      OTC

Химимпорт АД    25.09.2014   10:10:29  продава    за с/ка на кл.   6C4      Акции       2.20    BGN    2 694       OTC

Трейс Груп         25.09.2014   10:10:50  купува      за с/ка на кл.   T57      Акции       6.65    BGN       557       OTC

Холд АД

Трейс Груп         25.09.2014   10:10:50  продава    за с/ка на кл.   T57      Акции       6.65    BGN       557       OTC

Холд АД

Първа Инвести-  25.09.2014   10:11:03  купува      за с/ка на кл.   5F4      Акции       4.00    BGN    3 956       OTC

ционна Банка АД

Първа Инвести-  25.09.2014   10:11:03  продава    за с/ка на кл.   5F4      Акции       4.00    BGN    3 956       OTC

ционна Банка АД

Зърнени Храни   25.09.2014   10:11:28   купува     за с/ка на кл.   T43       Акции      0.64    BGN    1 200       OTC

България АД

Зърнени Храни    25.09.2014  10:11:28   продава   за с/ка на кл.   T43       Акции      0.64    BGN    1 200       OTC

България АД

М+С Хидравлик АД25.09.2014 10:11:49  купува     за с/ка на кл.   5MH      Акции      5.30    BGN       111       OTC

М+С Хидравлик АД25.09.2014 10:11:49  продава   за с/ка на кл.   5MH      Акции      5.30    BGN       111       OTC

Неохим АД           25.09.2014   10:12:05  купува     за с/ка на кл.   3NB      Акции  100.00    BGN       172       OTC

Неохим АД           25.09.2014   10:12:05  продава   за с/ка на кл.   3NB      Акции  100.00    BGN       172       OTC

Софарма АД         25.09.2014   10:12:30  купува     за с/ка на кл.   3JR       Акции     4.10    BGN       530       OTC

Софарма АД         25.09.2014   10:12:30  продава   за с/ка на кл.   3JR       Акции     4.10    BGN       530       OTC

Индекси
SOFIX572.950.72%
BGBX40114.220.44%
BGREIT120.78-0.26%
BGTR30498.670.53%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.