Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 24.11.2014

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента
Ден за търгуване
Време на търгуване
Индикатор купува/продава
Търговско качество
Код на инструмента
Вид на инструмента
Единична цена
Парична единица
Количество
Количествена единица
Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД
24.11.2014
15:00:37
продава
за с/ка на кл.
5V2
Акции
36.70
BGN
200 000
брой
OTC

Индекси
SOFIX627.60-0.36%
BGBX40122.18-0.08%
BGREIT117.15-0.19%
BGTR30519.77-0.17%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.