Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

ЕНЕМОНА АД

05.01.2014

13:45:40

купува

за с/ка на кл.

E4A

Акции

1.84

BGN

232 658

брой

OTC

ЕНЕМОНА АД

05.01.2014

13:45:40

продава

за с/ка на кл.

E4A

Акции

1.84

BGN

232 658

брой

OTC

Индекси
SOFIX433.31-0.29%
BGBX4095.04-0.99%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30464.54-0.6%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.