Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 26.02.2015 13:50:36 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 11.05 BGN 75000 брой OTC
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 26.02.2015 13:50:36 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 11.05 BGN 75000 брой OTC

Индекси
SOFIX632.400.25%
BGBX40124.590.27%
BGREIT115.400.21%
BGTR30522.460.21%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.