Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХИМИМПОРТ АД ПРИВИЛЕГИРОВАНИ 20.03.2015 11:15:28 купува за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.05 BGN 17000 брой OTC
ХИМИМПОРТ АД ПРИВИЛЕГИРОВАНИ 20.03.2015 11:15:28 продава за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.05 BGN 17000 брой OTC

Индекси
SOFIX506.170.56%
BGBX40111.600.25%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.900.12%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.