Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХИМИМПОРТ АД ПРИВИЛЕГИРОВАНИ 20.03.2015 11:15:28 купува за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.05 BGN 17000 брой OTC
ХИМИМПОРТ АД ПРИВИЛЕГИРОВАНИ 20.03.2015 11:15:28 продава за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.05 BGN 17000 брой OTC

Индекси
SOFIX433.72-0.19%
BGBX4095.70-0.3%
BGREIT130.960.11%
BGTR30466.63-0.16%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.