Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХИМИМПОРТ АД ПРИВИЛЕГИРОВАНИ 06.04.2015 13:15:14 продава за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.25 BGN 67000 брой OTC
ХИМИМПОРТ АД ПРИВИЛЕГИРОВАНИ 06.04.2015 13:15:14 купува за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.25 BGN 67000 брой OTC

Индекси
SOFIX582.490.79%
BGBX40115.700.65%
BGREIT120.900.21%
BGTR30503.160.56%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.