Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД 30.04.2015 12:00:00 купува за с/ка на кл. 6R2 Акции 0.847 BGN 1780000 брой OTC
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД 30.04.2015 12:00:00 продава за с/ка на кл. 6R2 Акции 0.847 BGN 1780000 брой OTC

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.