Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
СЕВКО АД 12.05.2015 16:26:00 купува за с/ка на кл. 3JG Акции 1.80 BGN 22 000 брой OTC
СЕВКО АД 12.05.2015 16:26:00 продава за с/ка на кл. 3JG Акции 1.80 BGN 22 000 брой OTC
СЕВКО АД 12.05.2015 16:27:00 купува за с/ка на кл. 3JG Акции 1.80 BGN 2 967 брой OTC
СЕВКО АД 12.05.2015 16:27:00 продава за с/ка на кл. 3JG Акции 1.80 BGN 2 967 брой OTC
СЕВКО АД 12.05.2015 16:28:00 купува за с/ка на кл. 3JG Акции 1.80 BGN 2 850 брой OTC
СЕВКО АД 12.05.2015 16:28:00 продава за с/ка на кл. 3JG Акции 1.80 BGN 2 850 брой OTC

Индекси
SOFIX593.86-0.37%
BGBX40116.31-0.51%
BGREIT117.05-0.15%
BGTR30496.19-0.48%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.