Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 05.06.2015 14:15:06 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 0.01 BGN 200 брой OTC
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 05.06.2015 14:15:06 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 0.01 BGN 200 брой OTC
ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД 05.06.2015 14:16:42 продава за с/ка на кл. 6N3 Акции 0.01 BGN 239 брой OTC
ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД 05.06.2015 14:16:42 купува за с/ка на кл. 6N3 Акции 0.01 BGN 239 брой OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.10%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.