Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 11.06.2015 16:08:02 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 36.7 BGN 140000 брой OTC
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 11.06.2015 16:08:02 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 36.7 BGN 140000 брой OTC

Индекси
SOFIX591.94-0.21%
BGBX40115.26-0.03%
BGREIT117.44-0.2%
BGTR30490.83-0%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.