Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ 11.08.2015 11:10:44 продава за с/ка на кл. RSS Акции 4.00 BGN 22 500 брой OTC
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ 11.08.2015 11:10:44 купува за с/ка на кл. RSS Акции 4.00 BGN 22 500 брой OTC

Индекси
SOFIX610.750.06%
BGBX40119.500.18%
BGREIT116.94-0.20%
BGTR30508.110.23%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.