Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД 25.09.2015 15:57:34 продава за с/ка на кл. T43 Акции 2.00 BGN 340 000 брой OTC
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД 25.09.2015 15:57:34 купува за с/ка на кл. T43 Акции 2.00 BGN 340 000 брой OTC

Индекси
SOFIX679.980.11%
BGBX40132.950.89%
BGREIT116.690%
BGTR30550.290.29%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.