Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 02.10.2015 12:00:00 покупка за с/ка на кл. 5V2 Акции 13.16 BGN 72 750 брой OTC

Индекси
SOFIX504.560.24%
BGBX40111.340.02%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.390.02%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.