Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 02.10.2015 12:00:00 покупка за с/ка на кл. 5V2 Акции 13.16 BGN 72 750 брой OTC

Индекси
SOFIX433.36-0.28%
BGBX4095.24-0.78%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30465.17-0.47%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.