Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 02.10.2015 12:40:02 продава за с/ка на кл. 5V2 Акци 27.401 BGN 72 750 брой OTC
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 02.10.2015 12:40:02 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 27.401 BGN 72 750 брой OTC

Индекси
SOFIX504.620.25%
BGBX40111.30-0.02%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.260%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.