Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химимпорт привилегировани 05.10.2015 13:45:06 купува за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.20 BGN 350 000
брой OTC
Химимпорт привилегировани 05.10.2015 13:45:06 продава за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.20 BGN 350 000
брой OTC

Индекси
SOFIX504.170.16%
BGBX40111.27-0.04%
BGREIT144.360.21%
BGTR30537.99-0.05%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.