Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химимпорт привилегировани 08.10.2015 15:20:23 купува за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.00 BGN 150 000
брой OTC
Химимпорт привилегировани 08.10.2015 15:20:23 продава за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.00 BGN 150 000
брой OTC

Индекси
SOFIX567.050.05%
BGBX40111.750.13%
BGREIT120.210.21%
BGTR30475.810.08%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.