Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Параходство БРП АД 09.10.2015 13:20:00 купува за с/ка на кл. 5BR Акции 0.90 BGN 87 500
брой OTC
Параходство БРП АД
09.10.2015 13:20:00 продава за с/ка на кл. 5BR Акции 0.90 BGN 87 500
брой OTC

Индекси
SOFIX671.80-1.20%
BGBX40131.74-0.91%
BGREIT116.41-0.24%
BGTR30548.69-0.29%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.