Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 

Идентификация

на инструмента

Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото

Химимпорт

привилегировани

23.10.2015 16:55:15 купува за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.00 BGN 100 000
брой OTC

Химимпорт

привилегировани

23.10.2015 16:55:15 продава за с/ка на кл. 6C4P Акции 2.00 BGN 100 000
брой OTC

Индекси
SOFIX627.60-0.36%
BGBX40122.18-0.08%
BGREIT117.15-0.19%
BGTR30519.77-0.17%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.