Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД 07.12.2015 13:26:27 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 27.407 BGN 38 373 брой OTC
Холдинг Варна АД 07.12.2015 13:26:27 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 27.407 BGN 38 373
брой OTC

Индекси
SOFIX0%
BGBX400%
BGREIT0%
BGTR300%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.