Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД 28.12.2015 12:15:00 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 22.60 BGN 187 000 брой OTC
Холдинг Варна АД 28.12.2015 12:15:00 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 22.60 BGN 187 000 брой OTC

Индекси
SOFIX595.31-0.07%
BGBX40116.65-0.39%
BGREIT117.23-0.10%
BGTR30497.42-0.21%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.