Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД 28.12.2015 14:50:29 купува за с/ка на кл. 1VX Акции 3.24 BGN 1 430 000 брой OTC
Велграф Асет Мениджмънт АД 28.12.2015 14:50:29 продава за с/ка на кл. 1VX Акции 3.24 BGN 1 430 000 брой OTC

Индекси
SOFIX488.732.47%
BGBX40108.710.80%
BGREIT140.340.11%
BGTR30522.660.56%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.