Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД 28.12.2015 14:50:29 купува за с/ка на кл. 1VX Акции 3.24 BGN 1 430 000 брой OTC
Велграф Асет Мениджмънт АД 28.12.2015 14:50:29 продава за с/ка на кл. 1VX Акции 3.24 BGN 1 430 000 брой OTC

Индекси
SOFIX433.31-0.29%
BGBX4095.04-0.99%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30464.54-0.6%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.